Temp & Wage Employee 2017 Health Plan Premiums

UVA Health Plan Monthly Rate - Basic Employee Rate Employer Rate Total Rate
Employee $131.50 $240.75 $372.25
Employee + Child(ren) $451.00 $240.75 $691.75
Employee + Spouse $474.75 $240.75 $715.50
Family $833.00 $240.75 $1,073.75